headerphoto

2018-11-26: Sockenlagets svar på Samrådsunderlaget

Sockenlaget har skrivit ihop ett svar på samrådsunderlaget och skickat det Asfaltsbolaget samt Miljö och Hälsa
Länk till svaret finns i här.

2018-10-29: Samrådsunderlag

Sockelaget mottog följande från Asfaltsbolaget:
Asfaltbolaget Sverige AB har tagit över det gällande miljötillståndet för Furuby berg- och moräntäkt och bedriver sedan i våras all asfaltproduktion och täktverksamhet på anläggningen. Bolaget har nu för avsikt att ansöka om nytt tillstånd för en utvidgad och utökad täktverksamhet, samt utökad asfaltproduktion.
För mer information, se bifogat samrådsunderlag.
Eventuella synpunkter ska vara skriftliga (epost eller brev) och vara Asfaltbolaget tillhanda senast den 23 november 2018.


Sockenlagets styrelse kommer jobba med frågan men tar emot synpunkter från sockenborna senast den 15 november 2018 för eventuellt svar.

Det går givetvis utmärkt att skicka svar på underlaget direkt till Asfaltsbolaget senast den 23 november 2018 till följande adress:

Asfaltbolaget Sverige AB
Andreas Johansson
Hjalmar Petris Väg 40
352 46 Växjö
E-post: andreas.johansson@asfaltbolaget.se


2015-06-24: Samrådssvar

Furuby Sockenlag, boende i Lysteryd samt Kårestads Byalag har sammanfattat ett Samrådssvar till Samrådsmötet som hölls i Åryd 2 Juni 2015.

2015-05-19: Ansökan om produktionsökning vid asfaltsverket i Furuby!!!

Sockenlaget har mottagit samrådsunderlag. Svar skall tillhandahållas WSP Enviropnmental senast 8 juni 2015.
Till vänster finns inbjudan samt underlag. Inbjudan avser möte tisdagen 2/6 på Sune Carlssons Åkeri, Klackevägen 2 i Åryd kl 18.00.



2012: Kungörelse om upprättelse av asfaltsverk i Furuby!!!

2012-02-27: Svar har inkommit på Furuby Sockenlags samrådssvar. Dels själva svaret, bilaga A01 över nuvarande situation, bilaga A02 för framtida situation, bullerutredning samt Vindros för Växjö.

2012-02-17: Tobias Gredemark har för Furuby Sockenlag skickat in ett samrådssvar till bla Asfaltsbolaget.

2012-02-16: Magnus Lindström har fått svar från asfaltsbolaget där Claes G Gullbrantz handlägger ärendet. Dom kommer med svar efter att deras konsulter på WSP tagit fram resultat, senast vecka 8.

2012-01-27: Kårestads byalag har den dessutom skickat kompletterande synpunkter till asfaltsbolaget.Christer Estberg har bifogat ett sammanträdesprotokoll (2009) från Bygg- och miljönämnden i Emmaboda asfaltangående miljöfarlig verksamhet i samband med asfaltsverk.

Vad tycker sockenborna om detta? Sune Carssons har tagit fram ett samrådsunderlag. Skicka gärna synpunkter till admin@furuby.se eller kontakta någon i Sockenlagets styrelse.

Miljö & Hälsa

Störs du av oljud eller dåligt lukt? Maila var/när och hur till: miljokontor@vaxjo.se