headerphoto

2015-06-24: Samrådssvar

Furuby Sockenlag, boende i Lysteryd samt Kårestads Byalag har sammanfattat ett Samrådssvar till Samrådsmötet som hölls i Åryd 2 Juni 2015.

2015-05-19: Ansökan om produktionsökning vid asfaltsverket i Furuby!!!

Sockenlaget har mottagit samrådsunderlag. Svar skall tillhandahållas WSP Enviropnmental senast 8 juni 2015.
Till vänster finns inbjudan samt underlag. Inbjudan avser möte tisdagen 2/6 på Sune Carlssons Åkeri, Klackevägen 2 i Åryd kl 18.00.


2012: Kungörelse om upprättelse av asfaltsverk i Furuby!!!

2012-02-27: Svar har inkommit på Furuby Sockenlags samrådssvar. Dels själva svaret, bilaga A01 över nuvarande situation, bilaga A02 för framtida situation, bullerutredning samt Vindros för Växjö.

2012-02-17: Tobias Gredemark har för Furuby Sockenlag skickat in ett samrådssvar till bla Asfaltsbolaget.

2012-02-16: Magnus Lindström har fått svar från asfaltsbolaget där Claes G Gullbrantz handlägger ärendet. Dom kommer med svar efter att deras konsulter på WSP tagit fram resultat, senast vecka 8.

2012-01-27: Kårestads byalag har den dessutom skickat kompletterande synpunkter till asfaltsbolaget.Christer Estberg har bifogat ett sammanträdesprotokoll (2009) från Bygg- och miljönämnden i Emmaboda asfaltangående miljöfarlig verksamhet i samband med asfaltsverk.

Vad tycker sockenborna om detta? Sune Carssons har tagit fram ett samrådsunderlag. Skicka gärna synpunkter till admin@furuby.se eller kontakta någon i Sockenlagets styrelse.