headerphoto

Sockenlaget

Årsmöte 2018

Årsmötesprotkollet är nu justerat och godkänt och upplagt i listan till vänster, direktlänk
Föreningen lever vidare med ny styrelse! Som ny ordförande valdes Gudrun Holmberg, ny kassör Gisela Soprani. Båda på två år. Anna Bengtsson valdes som vice ordförande i ett fyllnadsval på ett år. Även om året inte är så långt kvar så har vi lagt en ny grund för fortsatt verksamhet och vi önskar nya styrelsen Lycka till! Komplett lista över styrelse 2018 visas till höger.

Styrelsemöte 2018-09-16

Protokoll från senaste styrelsemötet upplagt, se länk
Årsmötet ägde rum 14/10 och proktoll kommer inom kort!

Årsmöte 14 oktober

Årsmöte hålls i FIF Klubbstuga söndagen den 14 oktober kl 15

Styrelsemöte 2018-09-16

Årets första styrelsemöte efter det inställda årsmötet har ägt rum. Protokoll kommer inom kort.

Årsmöte 25 mars Inställt

Styrelsen saknar idag ledamöter på några poster och har inte fått tag på nya kandidater. Därför ställs årsmötet in. Ett styrelsemöte kommer planeras in för att ta upp situationen. Styrelsen kommer kalla till nytt årsmöte preliminiärt under våren.

Styrelsemöte 4 mars

Årets första mötesprotokoll finns nu upplagt, se länk

Höstmöte 19 november i Kårestugan

Protokoll finns nu upplagt, se länk

Styrelsemöte 14 september

Protokoll finns nu upplagt, se länk

Styrelsemöte 10 April

Protokoll finns nu upplagt, se länk

Årsmöte 2017

Årsmötet hölls den 5 mars kl 15.00 i Furuby Församlingshem. Agenda:
- Inkomna motioner (se nedan)
- Information om aktuella ärenden
- Årets verksamhet & sedvanliga förhandlingar
Motioner:
1.Styrelsen vill på årsmötet föreslå ”Bildandet av Furuby Nya Byalag” med ansvar för festligheter i byn för att Sockenlaget kan fokusera på operativa frågor inom socknen.
2. Styrelsen önskar att från årsmötet få mandat att ekonomiskt stödja utvecklingsaktiviteter i Furuby socken som genomförs av andra föreningar än Furuby Sockenlag.

2017-03-28: Protokoll finns upplagt.

Protokoll från Furuby Direkt 2016

2016-12-05: På kommunens hemsida finns en länk till protokollet

Nytt protokoll 2016

Länk till protokollet från senaste styrlesemötet 7 juni finns upplagt här på sidan, till vänster.
Notera även att ny uthyrningsansvarig är Rickard Olbrant i Furuby. Kontakta honom angående hyra av tält, stolar och bord.

Årsmöte 2016

Den 6 mars hölls sockenlagets årsmöte. Mötet inleddes med en presentation av Therese Friman, landsbygdsutvecklare på Växjö Kommun. Därefter hölls sedvanligt årsmöte. Till ny ordförande valde mötet Tobias Gredemark, då Sven Olsson avtackades för sin insats. Protokoll finns upplagt i listan till vänster. Listan över styrelsens medlemmar (här till) höger uppdaterades.

Nytt protokoll 2016

Länk till protokollet från senaste styrlesemötet 25 januari finns upplagt här på sidan, till vänster.

Nya protokoll 2015

Länk till höstmötesprotokollet samt till senaste styrelsemötet.

Höstmöte 2015

Söndagen den 18 oktober kl 15.00 i Furuby Församlingshem. Bokföreläsningen får bli ett senare tillfälle, vi återkommer om detta. Oavsett det så tänkte vi be er att ta med böcker för att byta med varann. På sikt vill vi få rum med en bokholk där mankan hämta och lämna böcker. Detta kommer vi prata om förutom frågorna om asfaltsverket och vindkraftsplanerna. Asfaltsverket kommer utöka sin produktionskapacitet och vi pratar om vad det kan innebära för oss i närområdet.

Nya protokoll 2015

Protokoll från de styrelsemötena i juni och april samt årsmötet är nu upplagt

Årsmöte 2015-03-01

Årsmötet hölls i församlingshemmet, efter sedvanliga val och frågor presenterade Klas Bronnvall och Lillemor Blanc information om vindkraftsplanerna

Styrelsemöte 2015-01-31

Protokoll upplagt!

Höstmöte 2014

Protokoll från höstmötet och styrelsemöte upplagt.

Årsmöte 2014-03-16

Protokoll från årsmöte upplagt. Vi hälsar ny ordförande Sven Olsson välkommen.

Enkät kyrkeryds framtid

Resultatet av enkäten sammanställs till årsmötet

Höstmöte 2013-10-20

Protokoll upplagt! Tema Kyrkeryds framtid och LIS.

Sockenlaget och hembygdsföreningen presenterar sina ståndpunkter. Diskussion kring alternativen. Höstmötet beslutar att skicka ut enkät som ska följas upp på årsmötet i februari. Sockenborna ska få besvara olika frågeställningar kring vad vi ska använda Kyrkeryd till.

Kristina Thorvaldsson och Mario Jonjic från kommunen presenterar aktuell information om LIS, Landsbygdutveckling i strandnära läge. Dessa svarade även på olika frågor i ämnet. Nästa steg är att alla kan besöka kommunen utställning av LIS som kommer pågå 15/11 till 14/1.

Fritidsmiljön PrioriteraD 

Tack förbidragen för prioriteringar av fritidsmiljön. Se utredningen för information. Dokumentet är kompletterat med en bilaga kring prioriteringarna. Vi får avvakta respons från komunen på detta.

Frilufts- och fritidsmiljö

Sockenlaget har tagit fram en kort utredning för att beskriva och sammanfatta önskemål mål frilufts- och fritidsmiljön i socknen. Dokumentet är kommunen tillhanda. Länk till utredningen.

Bakgrund: Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar under hösten med att utreda de mindre orternas behov av fritids- och friluftsmiljöer. Samtliga tätorter utanför Växjö med omgivande landsbygd ingår i utredningen och representanter från lokala föreningar och boende på respektive tätort med omgivande landsbygd kommer att få delta på de temakvällar som kommer att hållas under hösten.

Höstmöte 30/9

Höstmötet gick av stapeln siste september och ca 25 personer närvarade för diskussioner kring landsbyggdsutveckling i strandnära läge (LIS). Minnesanteckningar finns upplagda. Se även mer om LIS.

NyTT Partytält på gång!

Sockenlaget kommer inom kort få hem ett nytt större partytält på hela 5x8m. Se längst ner på sidan.

ÅRSMÖTE 2012-02-26

Årsmötet hölls i Församlingshemmet i Furuby med drygt 20-talet deltagare. Vi pratade om återvinningsstationen, trivselresa och infomration om asfaltsverket. Protokoll och verksamhetsberättelse 2011 är upplagt.

Årsmöte 2011-02-20

Årsmötet hölls i Församlingshemmet i Furuby med drygt 20-talet deltagare. Motioner, val, och evenemang var några av punkterna som behandlades. Nu är årsmötetsprotokollet äntligen på plats!

Höstmöte 2010-10-14

Höstmöte hölls i Kårestugan med ca 40 deltagare. Tommy Lövgren från närpolisen i Dalbo pratade om Grannsamverkan, se protokoll 2010-10-14 Höstmöte. Dessutom kan man läsa vidare på Sammverkan mot Brott

Uthyrning

Hyresregler för partytält, stolar och bord.

Tält 250kr/st, Stol 10kr/st, Bord 20kr/st
Uthyrning sker endast till personer över 18 år och medlemmar i Furuby Sockenlag. Tält, stolar och bord får endast användas inom Furuby socknen.

Om möjligt sker hämtning tidigast ett dygn före användning och återlämnas senast ett dygn efter.
Den som hyr, står för frakt, rengörning och torkning av våta tält. Bord och stolar ska vara rentorkade vid återlämnandet. Man är ersättningsskyldig för skador, som uppstått under hyrestiden.

Det finns två tält (3x9m), tio bord och 60 stolar.
Om hyran överstiger 500 kr lämnas 10% rabatt på totalsumman. Hyresavtal och inbetalningskort skickas i god tid.

Vill du hyra något kontakta Rickard Olbrant, Furuby.

Hyran betalas till Bankgiro: 5801-7567 ange gärna namn och ärende.

Tält 3x9m (monteringsanvisning)

Tält 5x8m

Stadgar

Stadgar antagna 2008

Tips

Sockenlaget ansvarar för uthyrning av partytält och stolar samt bord. Se Uthyrning

Vill du veta mer om Socknen? Bli medlem i Furuby Sockenlag... Hör av er till admin@furuby.se

Vill du kontakta ordförande? Hör av er till ordf@furuby.se

Vill du kontakta valberedning? Hör av er till valberedning@furuby.se

Styrelsen 2018:

Ordförande:
Gudrun Holmberg
Vice ordförande:
Anna Bengtsson
Kassör:
Gisela Soprani
Sekreterare:
Björn Nilsson
Ledamot:
Rickard Olbrant
Valberedning: Lotta Eriksson och Tobias Gredemark
Förtoendevalda:
Kårestad: Angelika Dahlberg
Attsjö: Klas Bronnvall
Västorp: vakant
Furuby: Alice Ericsson
Fägerstad: vakant