headerphoto

Nästa styrelsemöte är planerat till 30 maj

Nya styrelsemedlemmar

På denna sida till höger redovisas komplett komplett styrelse för 2024. Vi hälsar Lone välkommen till styrelsen, Maria till valberedningen och Susanne, Imbi&Christoffer som byarepresentanter.

Styrelsemöte 2024-04-15

Protokoll finns här.

Årsmöte 2024-03-17

Årsmötet hölls i Församlingshemmet. Till mötet hade det lämnates en motion kring hur byalagen sätts samman. Dessutom informerades om kommande HLR-kurs i Fägerstad, initieraing av bastuprojekt vid badplatsen i Furuby, samt läget om pågående skrivelser. Mötet avslutades med semmelfika. Protokoll finns här.

Styrelsemöte 2024-01-16

Protokoll finns här.


Styrelsemöte 2023-10-17

Protokoll finns här.

Höstmöte 2023-10-08

Höstmötet hölls i Attsjö. Protokoll finns här

Styrelsemöte 2023-09-07

Protokoll finns här.

Styrelsemöte 2023-06-01

Protokoll finns här. Notera att nästa styrelsemöte planeras till 7 september samt att höstmötet planeras till den 8 oktober.

Styrelsemöte 2023-04-03

Protokoll finns här.

Årsmöte 2023-03-19

Årsmötet hölls i Kårestugan, först med ett medlemamöte sedan presentation av Sara Nelander och Helena Åkerberg från Bygglovsenheten, Miljö och byggavdelningen Växjö kommun. Protokoll finns här.

Styrelsemöte 2023-01-30

Protokoll finns här.


Höstmöte 2022

Höstmötet hölls i Furuby IF Klubbstuga först med ett kort medlemsmöte, sedan Jubileumsfest med byakamp. Protokoll finns här.

Styrelsemöte 2022-08-17

Protokoll finns här.

Styrelsemöte 2022-05-30

Protokoll finns här.

Styrelsemöte 2022-04-12

Protokoll finns här.

Årsmöte 2022-03-20

Årsmötet hölls i Furuby församlingshem. Bla förslag på höjning av medlemsavgift. Protokoll finns här.

Styrelsemöte 2022-02-28

Protokoll finns här.

Styrelsemöte 2022-01-24

Protokoll finns här.


Höstmöte 2021

Höstmötet hölls i Furuby Församlingshem med ett kort medlemsmöte, sedan tårtfika och krukväxtauktion. Protokoll finns här.

Styrelsemöte 21-10-11

Protokoll finns här.

Styrelsemöte 21-08-24

Protokoll finns här.

Styrelsemöte 21-05-18

Protokoll finns här.

Årsmöte 2021

Årsmötet genomförds online. Förslag om ny medlemavgift 2022 gick igenom. Ny ledamot Annelie Petersson och en extra suppleant Andreas Thorsjö valdes in i styrelsen. Mötet beslutade även att skrivelser om tomtyta ska skickas in. Protokoll finns här.

Styrelsemöte 21-03-30

Protokoll finns här.

Styrelsemöte 21-01-28

Protokoll finns här.


Styrelsemöte 20-11-23

Protokoll finns här.

Höstmöte 2020

Höstmöte hölls i Kårestugan. Efter ett kort möte där bla Alexander Modell valdes in i valberedningen - välkommen Alexander - så tog Kjell-Erik Sagerbrant vid och berättade inspirerat hur Kalvsvik bygdeförening jobbar. Protokoll finns här.

Styrelsemöte 20-09-01

Protokoll finns här.

Styrelsemöte 20-05-07

Protokoll finns här.

Styrelsemöte 20-03-16

Protokoll finns här.

Årsmöte 2020

Sockenlagets årsmöte hölls den 9 februari i Furuby Församlingshem. Protokoll finns här.
Till ordförande återvaldes Gudrun Holmberg och Gisela Soprani som kassör. Till den nya rollen som suppleant valdes Camilla Andersson - välkommen!. Se uppdaterad information på höger sida.

På årsmötet klubbades också nya stadgar. Dessa finns även som länk på höger sida.

Styrelsemöte 20-01-16

Protokoll finns här.


Höstmöte 2019

Protokoll finns här.

Styrelsemöte 19-10-02

Protokoll finns här.

Styrelsemöte 19-08-27

Protokoll finns här.

Nya sidor!

En ny flik har tillkommit uppe till höger, Medlem, som innehåller uppgifter om hur man blir medlem och vad det innbeär, bla vaduthyrningsmöjligheter. Ta en titt!

Protokoll styrelsemöte 24/4

Protokoll finns här.

Företagsträff inställd!

Furuby Sockenlag hade bjudit in till Företagsträff Tisdagen den 2 april men tyvärr får vi ställa in detta tillfället!
Nytt datum meddelas senare.

GDPR-policy om personuppgifter

Den 25 maj 2018 införde EU en förordning som heter GDPR (General Data Protection Regulation). Tanken med den är att alla EU:s medlemsländer ska göra likadant när det gäller behandlingen av personuppgifter. Skyddet ska bli bättre och oförsiktig hantering av personuppgifter ska minska. Lagen ersätter nuvarande svenska PUL (Person- och uppgiftslagen).

Ett krav för att vara medlem i Sockenlagets är att medlemmarna måste acceptera hur Sockenlaget hanterar personuppgifter. Inbetald medelmsavgift betyder att hanteringen accepterats. Personuppgifterna används i medlemsregistret och ger en möjlighet att kommunicera information via e-post och/eller telefon/SMS. Inga känsliga personuppgifter såsom personnummer hanteras. Policyn finner ni i listan till höger sida.

Har ni frågor kring policyn så kontakta någon i styrelsen eller direkt till ordförande eller sekreterare.

Årsmöte 2019

Sockenlagets årsmöte hölls den 10 februari kl 15:00 i Furuby församlingshem.
På agendan:
* Sedvanliga årsmötesförhandlingar
* Gästtalare Anders Bengtsson (ordförande Vidingehem) samt Eva-Marie Strååth (rektor Furuby skola)
* Förslag från styrelsen: justering av stadgarna
* Diskussion kring hur vi kan vidareutveckla socknen, vad behöver vi? Vad vore bra?
Protokoll finns här.

Styrelsemöte 15 januari

Årets första styreslemötesprotokoll finns nu upplagt,se länk.


Styrelsemöte 15 november

Protokoll finns upplagt, se länk.

Årsmöte 2018

Årsmötesprotkollet är nu justerat och godkänt och upplagt i listan till vänster, direktlänk
Föreningen lever vidare med ny styrelse! Som ny ordförande valdes Gudrun Holmberg, ny kassör Gisela Soprani. Båda på två år. Anna Bengtsson valdes som vice ordförande i ett fyllnadsval på ett år. Även om året inte är så långt kvar så har vi lagt en ny grund för fortsatt verksamhet och vi önskar nya styrelsen Lycka till! Komplett lista över styrelse 2018 visas till höger.

Styrelsemöte 2018-09-16

Protokoll från senaste styrelsemötet upplagt, se länk
Årsmötet ägde rum 14/10 och proktoll kommer inom kort!

Årsmöte 14 oktober

Årsmöte hålls i FIF Klubbstuga söndagen den 14 oktober kl 15

Styrelsemöte 2018-09-16

Årets första styrelsemöte efter det inställda årsmötet har ägt rum. Protokoll kommer inom kort.

Årsmöte 25 mars Inställt

Styrelsen saknar idag ledamöter på några poster och har inte fått tag på nya kandidater. Därför ställs årsmötet in. Ett styrelsemöte kommer planeras in för att ta upp situationen. Styrelsen kommer kalla till nytt årsmöte preliminiärt under våren.

Styrelsemöte 4 mars

Årets första mötesprotokoll finns nu upplagt, se länk


Höstmöte 19 november i Kårestugan

Protokoll finns nu upplagt, se länk

Styrelsemöte 14 september

Protokoll finns nu upplagt, se länk

Styrelsemöte 10 April

Protokoll finns nu upplagt, se länk

Årsmöte 2017

Årsmötet hölls den 5 mars kl 15.00 i Furuby Församlingshem. Agenda:
- Inkomna motioner (se nedan)
- Information om aktuella ärenden
- Årets verksamhet & sedvanliga förhandlingar
Motioner:
1.Styrelsen vill på årsmötet föreslå ”Bildandet av Furuby Nya Byalag” med ansvar för festligheter i byn för att Sockenlaget kan fokusera på operativa frågor inom socknen.
2. Styrelsen önskar att från årsmötet få mandat att ekonomiskt stödja utvecklingsaktiviteter i Furuby socken som genomförs av andra föreningar än Furuby Sockenlag.

2017-03-28: Protokoll finns upplagt.


Protokoll från Furuby Direkt 2016

2016-12-05: På kommunens hemsida finns en länk till protokollet

Nytt protokoll 2016

Länk till protokollet från senaste styrlesemötet 7 juni finns upplagt här på sidan, till vänster.
Notera även att ny uthyrningsansvarig är Rickard Olbrant i Furuby. Kontakta honom angående hyra av tält, stolar och bord.

Årsmöte 2016

Den 6 mars hölls sockenlagets årsmöte. Mötet inleddes med en presentation av Therese Friman, landsbygdsutvecklare på Växjö Kommun. Därefter hölls sedvanligt årsmöte. Till ny ordförande valde mötet Tobias Gredemark, då Sven Olsson avtackades för sin insats. Protokoll finns upplagt i listan till vänster. Listan över styrelsens medlemmar (här till) höger uppdaterades.

Nytt protokoll 2016

Länk till protokollet från senaste styrlesemötet 25 januari finns upplagt här på sidan, till vänster.


Nya protokoll 2015

Länk till höstmötesprotokollet samt till senaste styrelsemötet.

Höstmöte 2015

Söndagen den 18 oktober kl 15.00 i Furuby Församlingshem. Bokföreläsningen får bli ett senare tillfälle, vi återkommer om detta. Oavsett det så tänkte vi be er att ta med böcker för att byta med varann. På sikt vill vi få rum med en bokholk där mankan hämta och lämna böcker. Detta kommer vi prata om förutom frågorna om asfaltsverket och vindkraftsplanerna. Asfaltsverket kommer utöka sin produktionskapacitet och vi pratar om vad det kan innebära för oss i närområdet.

Nya protokoll 2015

Protokoll från de styrelsemötena i juni och april samt årsmötet är nu upplagt

Årsmöte 2015-03-01

Årsmötet hölls i församlingshemmet, efter sedvanliga val och frågor presenterade Klas Bronnvall och Lillemor Blanc information om vindkraftsplanerna

Styrelsemöte 2015-01-31

Protokoll upplagt!

Höstmöte 2014

Protokoll från höstmötet och styrelsemöte upplagt.

Årsmöte 2014-03-16

Protokoll från årsmöte upplagt. Vi hälsar ny ordförande Sven Olsson välkommen.

Enkät kyrkeryds framtid

Resultatet av enkäten sammanställs till årsmötet

Höstmöte 2013-10-20

Protokoll upplagt! Tema Kyrkeryds framtid och LIS.

Sockenlaget och hembygdsföreningen presenterar sina ståndpunkter. Diskussion kring alternativen. Höstmötet beslutar att skicka ut enkät som ska följas upp på årsmötet i februari. Sockenborna ska få besvara olika frågeställningar kring vad vi ska använda Kyrkeryd till.

Kristina Thorvaldsson och Mario Jonjic från kommunen presenterar aktuell information om LIS, Landsbygdutveckling i strandnära läge. Dessa svarade även på olika frågor i ämnet. Nästa steg är att alla kan besöka kommunen utställning av LIS som kommer pågå 15/11 till 14/1.

Fritidsmiljön PrioriteraD 

Tack förbidragen för prioriteringar av fritidsmiljön. Se utredningen för information. Dokumentet är kompletterat med en bilaga kring prioriteringarna. Vi får avvakta respons från komunen på detta.

Frilufts- och fritidsmiljö

Sockenlaget har tagit fram en kort utredning för att beskriva och sammanfatta önskemål mål frilufts- och fritidsmiljön i socknen. Dokumentet är kommunen tillhanda. Länk till utredningen.

Bakgrund: Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar under hösten med att utreda de mindre orternas behov av fritids- och friluftsmiljöer. Samtliga tätorter utanför Växjö med omgivande landsbygd ingår i utredningen och representanter från lokala föreningar och boende på respektive tätort med omgivande landsbygd kommer att få delta på de temakvällar som kommer att hållas under hösten.

Höstmöte 30/9

Höstmötet gick av stapeln siste september och ca 25 personer närvarade för diskussioner kring landsbyggdsutveckling i strandnära läge (LIS). Minnesanteckningar finns upplagda. Se även mer om LIS.

NyTT Partytält på gång!

Sockenlaget kommer inom kort få hem ett nytt större partytält på hela 5x8m. Se längst ner på sidan.

ÅRSMÖTE 2012-02-26

Årsmötet hölls i Församlingshemmet i Furuby med drygt 20-talet deltagare. Vi pratade om återvinningsstationen, trivselresa och infomration om asfaltsverket. Protokoll och verksamhetsberättelse 2011 är upplagt.

Årsmöte 2011-02-20

Årsmötet hölls i Församlingshemmet i Furuby med drygt 20-talet deltagare. Motioner, val, och evenemang var några av punkterna som behandlades. Nu är årsmötetsprotokollet äntligen på plats!

Höstmöte 2010-10-14

Höstmöte hölls i Kårestugan med ca 40 deltagare. Tommy Lövgren från närpolisen i Dalbo pratade om Grannsamverkan, se protokoll 2010-10-14 Höstmöte. Dessutom kan man läsa vidare på Sammverkan mot Brott

Stadgar

Stadgar antagna 2020

GDPR

Personuppgiftspolicy

Tips

Som medlem kan man även ta del av uthyrningen. Läs mer på Medlemssidan

Vill du kontakta ordförande? Hör av er till ordf@furuby.se

Vill du kontakta admin/sekreterare? Hör av er till admin@furuby.se

Vill du kontakta valberedning? Hör av er till valberedning@furuby.se

Styrelse 2024

Ordförande:
Gudrun Holmberg
Vice ordförande:
Anna Bengtsson
Kassör:
Alexander Modell
Sekreterare:
Björn Nilsson
Ledamot:
Timmy Vesterberg
Suppleant:
Lone Våxnäs
Valberedning: Lena Billberg Hansson, Tomas Egestrand och Maria Carlsson
Byarepresentanter:
Kårestad: Susanne Nilsson
Attsjö: Christina Hamilton
Västorp: Seth Sigvardsson
Furuby: Imbi och VChristoffer Krutrök
Fägerstad: vakant