headerphoto

Information om Socknen

Socknen på Wikipedia
Länk till facebook-grupp Furuby Socken
Länk till Hembygdsföreningen Furuby-Hovmantorp
Länk till facebook-grupp Föräldraföreningen Furuby Skola
Länk till studie av Dricksvattenkvalitet Åryd och Furuby 2016
Länk till wikipedia om den stora branden i småland 1868

Vad finns i socknen?

Info för boende och intresserade:
- Naturreservatet Prästanäset
- Återvinningcentral nere vid RV25 i Furuby, öppettider
- Badplatser, bla vid Årydssjön i Furuby
- Fågelskådning vid Lilla Attsjön
- Gott om skog och mark för jakt, fiske, svampplockning, cykling, vandring och rekreation
- Idrottsföreningen Furuby IF vid Furvallen i Furuby - Grusplan, grillplats och pulkabacke i Furuby. Planen spolas till isabana på vintern när det är möjligt. - Furuby skola och fritids i Furuby
- Furuby kyrka och tillhörande verksamhet
- Lediga tomter, se Växjö kommuns karta över tomter utanför Växjö stad
- Busshållplatser för pendling öster/väster ut
- Ytterligare föreningar av olika slag
- Bilverkstad i Attsjö

Naturreservatet Prästanäset

I Sydvästra delen av socknen sträcker sig en landtunga ut i Rottnen. Detta är sedan 2019 naturreservatet Prästanäset.
Man tar sig dit genom att köra söderut från Fägerstad, mot Sjölyckorna. Strax efter järnvägsviadukten svänger man bänster in på grusvägen som sträcker sig längs med järnvägen. Länk till Länsstyreslens sida om Prästanäset.

Information om Byarna

Kårestad

Länk till Kårestads hemsida
Direktänk till bokning av Kårestugan
Länk till facebook-grupp om Kårestad

Furuby

Länk till Furuby IF
Länk till Furuby förskola
Länk till Furuby skola
Länk till facebook-grupp Furuby, hjärtat i småland. Always in your heart
Länk till information om fiske i årydssjön
Länk till bokning av skolans gymnastikhall Rbok. Registrera dig först, sen kan duu boka Furuby skola/idrottshall under Boka Resurser.

Attsjö

Länk till hemsida för attsjö by, här finns info om Lilla attsjön och fiske.
Länk till Facebook-gruppen Vi som bor i Attsjö
Foruminlägg kring Attsjö-Furuby Järnväg.
Länk till Drakängens bilverkstad

Fägerstad

Loppis, vanligen på söndagar
Också nära till Sjölyckornas Gårdsbutik (söder om Fägerstad).

Västorp

Oxmuseumet se länk