headerphoto

Information om Socknen

Socknen på Wikipedia
Länk till facebook-grupp Furuby Socken
Länk till Hembygdsföreningen Furuby-Hovmantorp
Länk till facebook-grupp Föräldraföreningen Furuby Skola
Länk till studie av Dricksvattenkvalitet Åryd och Furuby 2016
Länk till wikipedia om den stora branden i småland 1868

Vad finns i socknen?

Info för boende och intresserade:
- Återvinningcentral nere vid RV25 i Furuby, öppettider
- Badplatser, bla vid Årydssjön i Furuby
- Fågelskådning vid Lilla Attsjön
- Gott om skog och mark för jakt, fiske, svampplockning, cykling, vandring och rekreation
- Idrottsföreningen Furuby IF vid Furvallen i Furuby - Grusplan, grillplats och pulkabacke i Furuby. Planen spolas till isabana på vintern när det är möjligt. - Furuby skola och fritids i Furuby
- Furuby kyrka och tillhörande verksamhet
- Lediga tomter, se Växjö kommuns karta över tomter utanför Växjö stad
- Busshållplatser för pendling öster/väster ut
- Flera öreningar av olika slag

Information om Byarna

Kårestad

Länk till Kårestads nya hemsida
Länk till facebook-grupp om Kårestad

Furuby

Länk till Furuby förskola
Länk till Furuby skola
Länk till facebook-grupp Furuby, hjärtat i småland. Always in your heart
Länk till information om fiske i årydssjön

Attsjö

Länk till hemsida för attsjö by. Här finns även info om Lilla attsjön och fiske.
Länk till Facebook-gruppen Vi som bor i Attsjö
Foruminlägg kring Attsjö-Furuby Järnväg.

Fägerstad

Loppis, vanligen på söndagar
Också nära till Sjölyckornas Gårdsbutik (söder om Fägerstad).

Västorp

Oxmuseumet se länk