headerphoto

Krisberedskap i socknen

Som en del av krisberedskap på landsbygden har Furuby Sockenlag initierat ett samarbete med övriga föreningar för att göra oss bättre förberedda. Riktlinjer ska tas fram och informeras ut. Ett viktigt jobb är härmed initierat. Tveka inte att kontakta sockenlaget för frågor, förslag eller intresseanmälan till ordförande: ordf@furuby.se

2024-01-22: Nina Klingborgs sammanfattning av krisberedskapsmötet i Växjö läggs som länk.
I samband med mötes togs även mötesnoteringar se länk.
2024-01-16: Beredskapsmöte med föreningsrepresentationer och sockenlag i FIF klubbstuga. Mötesnoteringar på gång...
2023-04-12: Växjö kommun håller ett krisberedskapsmöte för landsbygdsföreningar. Representant från Furuby Socken: Nina Klingborg.

Att vara med i en förening är en civilplikt, då är man inte ensam