headerphoto

Uthyrning

Hyresregler för partytält, stolar och bord.

Tält 250kr/st, Stol 10kr/st, Bord 20kr/st
Uthyrning sker endast till personer över 18 år och medlemmar i Furuby Sockenlag. Tält, stolar och bord får endast användas inom Furuby socknen.

Om möjligt sker hämtning tidigast ett dygn före användning och återlämnas senast ett dygn efter. Den som hyr, står för frakt, rengörning och torkning av materialet. Bord och stolar ska vara rentorkade vid återlämnandet. Man är ersättningsskyldig för skador, som uppstått under hyrestiden.

Det finns tre tält (två 3x9m och ett 5x8), 11 bord och 65 stolar. Stolar och bord är lätta att fälla ihop. Varje tält omfattar en säck med tältduk, en låda med tillbehör samt 3 paket med rör. Var noga med att lämna tillbaka sakerna så det blir lätt för nästa person att hämta.

Om hyran överstiger 500 kr lämnas 10% rabatt på totalsumman. Hyresavtal och inbetalningskort skickas i god tid.

Vill du hyra något kontakta ordförande.

Hyran betalas till Bankgiro: 5801-7567 ange gärna namn och ärende.

Tält 3x9m, vita rör (monteringsanvisning)

Tält 5x8m, omålade rör (monteringsanvisning)

Stolar och bord (borden är 180x80 cm och passar 6-8 personer)

Tips 1

Lite tejp kan vara bra för montering av rören. Speciellt om man inte är så många.

Tips 2

Sätt på takduken innan ni sätter på benen.