headerphoto

Uthyrning

Hyresregler för partytält, stolar och bord.

Tält 250kr/st, Stol 10kr/st, Bord 20kr/st
Uthyrning sker endast till personer över 18 år och medlemmar i Furuby Sockenlag. Tält, stolar och bord får endast användas inom Furuby socknen.

Om möjligt sker hämtning tidigast ett dygn före användning och återlämnas senast ett dygn efter.
Den som hyr, står för frakt, rengörning och torkning av materialet. Bord och stolar ska vara rentorkade vid återlämnandet. Man är ersättningsskyldig för skador, som uppstått under hyrestiden.

Det finns två tält (3x9m), tio bord och 60 stolar.
Om hyran överstiger 500 kr lämnas 10% rabatt på totalsumman. Hyresavtal och inbetalningskort skickas i god tid.

Vill du hyra något kontakta ordförande.

Hyran betalas till Bankgiro: 5801-7567 ange gärna namn och ärende.

Tält 3x9m (monteringsanvisning)

Tält 5x8m (monteringsanvisning)