headerphoto

Sockenlaget sponsras utvecklingsaktiviteter

Tanken är att andra föreningar som har bra idéer, men behöver ekonomiska medel, ska kunna bli beviljade detta om det är till gagn för hela socknen.

Bidragssökande måste uppfylla fyra krav:

- Ansökande förening ska uppfylla gängse krav på föreningsverksamhet
- Utvecklingsaktiviteten ska vara belägen inom Furuby sockengräns
- Utvecklingsaktiviteten ska vara till gagn för Furuby socken och dess innevånare
- Ekonomiskt stöd medges endast för inköp av specificerad vara eller tjänst

Kontakta ordförande på ordf@furuby.se med en skrivelse!