headerphoto

Diverse ärenden och artiklar

2020-02-09: lade till länk för Sockenlagets samrådssvar för ny översiktsplan
2019-08-27: skrivelse om större gymnatisksal